जागतिक लोकसंख्या  दिवस

11 जुलै 

जागतिक लोकसंख्या दिवस

१९८९ पासून हा दिवस साजरा केला जातो .

जागतिक लोकसंख्या समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 11 जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिवस साजरा केला जातो.

2011 मध्ये जगाची लोकसंख्या सात अब्जांवर

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या मते, 2022 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 8 अब्जांपर्यंत पोहोचेल.

प्रश्न मंजूषा