बिल कसे तयार करावे?

Chat Box

सार्वजनिक आर्थिक पेमेंट सिस्टम PFMS- public financial management system

बिल कसे तयार करावे?

Chat Box

सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे समग्र अभियान मधील अनुदान खर्च करण्या करिता मेकर लॉगीन मधून बिल जनरेट करावे लागते .

बिल जनरेट करणे

मेकर लॉगीन करावे .  https://pfms.nic.in/Users/LoginDetails/NewLayoutLogin.aspx >expenditure >add new      – scheme > MH394-MH-SAMGRA SHIKSHA – project > – – agency account choice > self   – bank account > (automatic येते )

Arrow

बिल जनरेट करणे

– expenditure done for > vendors >select vendor (लिस्ट मधून vendor निवडावा ) – letter /office order no. > (आपल्या सोयी नुसार लिहा eg. your school name-01) – office order later attachment (if any) > – – sanction date > खर्च मंजुरीची तारीख (मागील एखादी तारीख जेव्हा आपण खर्च केलात )

Arrow

बिल जनरेट करणे

– actual transaction date > (automatic येते ) – total available amount > आपला उपलब्ध निधी (automatic येते ) – total amount > जी रक्कम या बिल द्वारा जनरेट करायचे आहे टी रक्कम – narration > खर्च कोणत्या विषयी केलात त्याचे संक्षिप्त वर्णन (उदहः. स्टेशनरी ) – voucher no. > –

Arrow

बिल जनरेट करणे

scheme component detail scheme components > (3)quality intervention (3.2)composite school  grant (3.2.118) annual grant ( up to highest class VIII)  (प्राथमिक शाळांकरिता )

Arrow

बिल जनरेट करणे

expense type >  revenue(किरकोळ खर्च करिता ) / capital ( मोठ्या खर्च करिता ) percentage > 100% amount > automatic येते

Arrow

बिल जनरेट करणे

instrument type instrument type > E-payment using print advice > add e-payment detail तपासून पहा narration for passbook > eg. stationary imp. > Do you want to add deduction detail ? > no >confirm

Arrow

बिल जनरेट करणे

payee detail has been confirmed successfully submit for approval

Arrow

demo video

बिल जनरेट करणे

demo video

अधिक माहिती येथून पहा