नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

महत्वाच्या तारखा

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

JNVST Class 6 admission 2023 notification 02/01/2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

Navodaya admission 2023  Class 6 start date 02/01/2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

NVS Class 6 admission 2023  last date 31/01/2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

Navodaya admission  Class 6 2023 test 29 April 2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

JNVST Class 6 result date June 2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२३ 

इयत्ता ६वी 

अर्ज करण्या करिता डायरेक्ट लिंक