इयत्ता 10 ऑनलाईन आवेदन पत्र भरण्यास सुरुवात  १९ ऑक्टोबर पासून

इयत्ता १ 0 वी (माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा )  परीक्षा ०२ मार्च २०२३  पासून सुरु होणार आहे

त्या करिता विद्यार्थ्यांचे आवेदन पत्र भरण्यास सुरुवात  दिनांक १९/ १० /२०२२  पासून सुरु होत आहे.

नियमित, पुनर्परीक्षार्थी ,  नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले (Enrolment Certificate) खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate),  तसेच श्रेणीसुधार योजने अंतर्गत व तुरळक विषय घेवून, ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेव्दारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी)  चे विषय घेवून परीक्षेस प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने  www.mahahsscboard.in  या संकेतस्थळावर भरावयाची

तारखा व तपशील खालील प्रमाणे

माध्यमिक शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे SARAL Database वरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा

बुधवार दि. १९/१०/२०२२  ते  गुरुवार दि. १०/११/२०२२ नियमित शुल्कासह

तारखा व तपशील खालील प्रमाणे

माध्यमिक शाळांनी पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र (Enrollment Certificate) प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate), श्रेणी सुधार व तुरळक विषय घेऊन परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची, ITI ( औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेव्दारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) आवेदनपत्रे प्रचलित पध्दतीप्रमाणे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा

शुक्रवार दि. ११/११/२०२२  ते  शुक्रवार दि. २५/११/२०२२ नियमित शुल्कासह

तारखा व तपशील खालील प्रमाणे

माध्यमिक शाळांनी चलन DOWNLOAD करुन चलनाद्वारे बँकेत शुल्क भरावयाच्या तारखा

गुरुवार दि. २० / १० / २०२२  मंगळवार दि. २९ / ११ / २०२२

आवेदन पत्र भरण्या संबंधी सर्व माहिती , परिपत्रक,  महत्वाचे लिंक साठी खालील  learn more  बटन वर क्लिक करा