पदवीधर व शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३  नविन मतदार नोंदणी

नविन मतदार यादी (de-novo elector's roll) तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत आहे.

राज्यातील  नाशिक व अमरावती विभाग  पदवीधर  तसेच

औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभाग  शिक्षक

विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३ मध्ये होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणूकीसाठी त्या विभागातील अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची

दि.१-११-२०२२ या अर्हता दिनांकावर पुर्णत: नविन मतदार यादी (de-novo elector'sroll)  तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत आहे.

या मोहिमेंतर्गत दि. १-१०-२०२२ ते दि. ७-११-२०२२ या कालावधीत पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी नमुना १८ (Form १८) व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) स्विकारण्यात येतील

दि. २३-११-२०२२ रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि. २३-११-२०२२ ते दि. ९-१२-२०२२ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि.३०-१२२०२२ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

पदवीधर व शिक्षक मतदार नोंदणी करिता लागणारे नमुने व अधिक माहिती करिता खालील  learn more  वर क्लिक करावे 

Tooltip

मतदान कोण करेल ? व