एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

15 ऑक्टोबर भारताचे ११ राष्ट्रपती श्री एपीजे अब्दुलकलाम यांच्या जयंती निमित त्यांचे अद्वितीय विचार आपणा समोर ठेवत आहे 

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

माणसाला जीवनात अडचणीची आवश्यकता असते , कारण ती यशाचा आनद घेण्यासाठी आवश्यक असतात.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

तुमची स्वप्ने सत्यात येण्यापूर्वी तुम्हाला स्वप्न  पहावी लागेल.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

शांततापूर्ण जीवनासाठी २ नियम; अपयशातील उदासीनता कधीही मनावर जाऊ नये   यशामध्ये अहंकार कधीही मेंदूकडे जाऊ नये.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

तुमच्या ध्येयात यशस्वी होण्यासाठी तुमच्याकडे तुमच्या ध्येयासाठी एक निष्ठ भक्ती असणे आवश्यक आहे.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

जर तुम्हाला सूर्यासारखे चमकण्याची इच्छा असेल तर प्रथम सूर्यासारखे जाळाव लागेल.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

जर तुम्हाला सूर्यासारखे चमकण्याची इच्छा असेल तर प्रथम सूर्यासारखे जाळाव लागेल.

एपीजे अब्दुल कलाम चे अद्वितीय विचार 

जर तुम्हाला सूर्यासारखे चमकण्याची इच्छा असेल तर प्रथम सूर्यासारखे जाळाव लागेल.

सर्व विचार hd image डाउनलोड व share करण्यासठी खालील learn more या बटन वर क्लिक करा.