1 जुलै 2023; तुमचे नवीन पेमेंट झटपट जाणून घ्या

increment calculator

दर वर्षी 1जुलै रोजी  वेतनवाढ होते ,

increment calculator

ती तपासण्या करिता येथे आपल्यासाठी calculater देण्यात आलेले आहे.

increment calculator

ज्याने आपण आपले जुलै paid  औगस्ट चे वेतन मध्ये किती वाढ होईल ह्याची तापसणी करू शकता

increment calculator

आपल्याला कोणती माहिती भरावी लागेल

– आपले मूळ वेतन – महागाई भातत्याची टक्केवारी ( 42% प्रमाणे ) म्हणून फक्त 42लिहावे

increment calculator

आपल्याला कोणती माहिती भरावी लागेल

– घर भाडे ( 9% प्रमाणे ) आपले शहर ज्या भागात येते त्या प्रमाणे 9,18, किंवा 27 % ची निवड करू शकता .

increment calculator

आपल्याला कोणती माहिती भरावी लागेल

– प्रवास भत्ता – एनपीएस ( 14%  प्रमाणे ) करिता 14 नोंद करावे, जर लागू असेल तर ,नाही तर 0 लिहावे

increment calculator

कॅल्कुलेटर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ