महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ|dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

Spread the love

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२% वरुन ४६% करण्यात आली आहे व सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

वाचा   या वर्षी २०२३ -२४ केव्हां पासून असेल उन्हाळी सुट्टी ? जाणून घ्या|When will summer vacation start this year 2023-24 in maraharahtra? find out

DA calculator 2023 महागाई भत्ता कैलकुलेटर (२०२३) करिता येथे क्लिक करा . (update लवकरच)

मध्यान भोजन कैलकुलेटर 2023(रोजचे धान्य व धान्यादी मालाचे प्रमाण काढण्याकरीता उपयुक्त)

मागील महागाई भत्ता दर ४२%
सुधारित महागाई भत्ता दर ४६%
अदा करण्यात येणार नोव्हेंबर 2023 चे वेतन मध्ये
फरक १ जुलै ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३
अदा करण्यात येणार नोव्हेंबर, २०२३वेतन मध्ये
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

महागाई भात्त्यामधील वाढ एका उदाहरणाद्वारे पाहूया

(आपल्या इतर कर्मचारी मित्रांना येथून सहज रित्या हि माहिती पाठवा . 👇👇👇👇)

खुशखबर

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४% वाढ नवीन महागाई भत्ता ४६% प्रमाणे मिळणार नोव्हेंबर २०२३ च्या वेतनामध्ये. व दिनांक १ जुलै , २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

DA calculator 2023 महागाई भत्ता कैलकुलेटर (२०२३) करिता येथे क्लिक करा .

उदाहरणार्थ

42% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर
मूळ वेतन46200
महागाई भत्ता19404
घर भाडे4158
प्रवास भत्ता1350
nps0
आपले नवीन पगार64303
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

46% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन46200
महागाई भत्ता21252
घर भाडे4158
प्रवास भत्ता1350
nps0
आपले नवीन पगार72960
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

वाढीव वेतन

42% प्रमाणे महागाई भत्ता46% प्रमाणणे महागाई भत्तावाढीव महागाई भत्ता
19404212521848

NPS धारक

42% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन46200
महागाई भत्ता19404
घर भाडे4158
प्रवास भत्ता1350
nps9185
आपले नवीन पगार80297
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

46% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन46200
महागाई भत्ता21252
घर भाडे4158
प्रवास भत्ता1350
nps9443
आपले नवीन पगार82403
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

वाढीव वेतन

42% प्रमाणे महागाई भत्ता46% प्रमाणणे महागाई भत्तावाढीव महागाई भत्ता
19404212521848

आपले नवीन वेतन व फरक पहा (dearness allowance )(update लवकरच)

good news for state govt servant dearness allowance hike with 4%

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees
da calculator 2023

महागाई भत्ता (dearness allowance ) कैलकुलेटर (२०२३) ची वैशिष्ठ्ये

आपले मूळ वेतन , मागील महागाई भत्ता ,घर भाडे प्रवास भत्ता व nps कपात असेल तर १४ % टक्के नसेल तर 0 टाका. व go बटन क्लिक करा .

  • आपल्याला नवीन वेत्तन प्राप्त होईल.
  • नवीन महागाई भत्ता किती असेल ह्याची माहिती होईल.
  • july २०२३ ते october २०२३ पर्यंत चा महगाई भत्ता (dearness allowance ) किती मिळाला म्हणजेच फरक किती मिळेल हे माहित होईल .
  • वार्षिक महागाई भत्ता(dearness allowance ) किती वाढ झाली ते माहिती पडेल.
वाचा   Exploring the Potential of Chat GPT-4: What It Is and How It Can Help|चॅट GPT-4 ची क्षमता

हे ही पहा …

best android apps for 5th scholarship examination (Marathi)

वाचा   मुद्दत वाढ- पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती 2023|pavitra portal started shikshak bharti 2023 maharashtra

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

परिपत्रक

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात