आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०२२-२३

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरण्याची सुरुवात 10 /१०/२०२२ पासून सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचेमार्फत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२२-२३ चे आयोजन इ. ८ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी रविवार दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी करण्यात येणार आहे.

सन २००७-०८ पासून इयत्ता ८ वीच्या अखेर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुध्दिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक सहाय्य करावे,

त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण घेण्यास मदत व्हावी. आर्थिक दुर्बलतेमुळे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत होणारी गळती रोखावी हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

इ. ८ वी तील आर्थिक दुर्बल घटकातील ज्या पालकांचे उत्पन्न रु.३,५०,०००/- पेक्षा कमी आहे त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे सदर शिष्यवृत्तीचे वाटप होईल.

प्रवाह चित्र

१) www.mscepune.in किंवा www.nmmsmsce.in संकेतस्थळास भेट देणे.

सर्व सूचना व माहितीचे अवलोकन केल्यानंतरच शाळा नोंदणी या बटनावर क्लिक करा.

उघडलेल्या ऑनलाईन अर्जात अचूकपणे शाळेची व मुख्याध्यापकाची माहिती भरा आणि माहिती अचूकपणे भरल्यानंतर सबमिट (Submit) बटनावर क्लिक करा.

अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेल्या SMS मधील Login Id व Password द्वारे Login करा.

स्टुडन्ट रेजिस्ट्रेशन (Student Registration) या बटनावर क्लिक करा.

प्रवाह चित्र

अचूकपणे माहिती भरा आणि नवीनतम फोटो, स्वाक्षरी इमेज अपलोड करा. माहिती अचूकपणे भरल्यानंतर सेव्ह (Save) बटनावर क्लिक करा.

Preview या बटनावर क्लिक करून आपले भरलेले आवेदनपत्र पाहून अर्जातील माहितीची पडताळणी करा .

आवेदनपत्र काळजीपूर्वक तपासून पाहावे कारण आवेदनपत्र सबमिट झाल्यानंतर कोणताही बदल करता येणार नाही.

प्रीव्हयुव (Preview) मध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास Edit बटणाचा वापर करून पुन्हा बदल करू शकता .खात्री झाल्यास प्रोसिड टु पे (Proceed to pay ) या बटणाचा वापर करून ऑनलाईन पध्द्तीने ऑनलाईन बँकिंग ,क्रेडिट /डेबिट कार्ड इ. द्वारे ऑनलाईन पध्द्तीने शुल्क भरावे लागेल.

विहित मुदतीत आवेदनपत्राची प्रिंट घ्या.

पात्रता विद्यार्थ्यांची निवड :- परीक्षेचे वेळापत्रक :- परीक्षेसाठी विषय माध्यम : आरक्षण व शिष्यवृत्ती संख्या सविस्तर माहिती व व रजिस्ट्रेशन साठी  क्लिक करा