class 3 day 19 QUIZ

Spread the love
30

complete your quiz within 5 minutes


Created on By adminMV

bridge course 2023; weekly test 01 class 3

साप्ताहिक online चाचणी ; सेतू अभ्यास वर्ग 3 री

1 / 10

look at the card and identify what is mickey mouse doing?

2 / 10

फुगा फुगवण्यासाठी आपण त्यात काय भरतो ?

3 / 10

आंबट फळ ओळखा .

4 / 10

5 / 10

look at the card and identify what is mickey mouse doing?

6 / 10

look at the card and identify what is mickey mouse doing?

7 / 10

खलील संख्येत दशक स्थानचे अंक ओळखा .

८३ 

8 / 10

तुरट फळ ओळखा.

9 / 10

खलील संख्येत दशक स्थानचे अंक  ओळखा .

५०

10 / 10

हवा सर्वत्र असते काय ?

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d