class 5 day 19 QUIZ

Spread the love
13

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV
class 5 bridge course quiz

bridge course 2023; weekly test 01 class 5

साप्ताहिक online चाचणी ; सेतू अभ्यास वर्ग ५ वी

1 / 10

सहलीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास १०००  फी ठरविण्यात आली शाळेतील ४० विद्यार्थ्यानी सहलीची फी जमा केली , तर सहली साठी एकूण किती फी शाळे कडे जमा झाली ?

2 / 10

complete the sentence.

once upon a time, there was a ….

3 / 10

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा .

शाळेत आपल्याला मुले मुली भेटतात. 

4 / 10

complete the sentence.

fish are animals that live in …….

5 / 10

योग्य चिन्ह वापरा .

तूझ्याकडे किती पेन आहेत

6 / 10

शिवरायांच्या सावत्र भावाचे नाव काय होते ?

7 / 10

………. are interesting animals 

8 / 10

सहलीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास ७७५ फी ठरविण्यात आली शाळेतील ४३ विद्यार्थ्यानी सहलीची फी जमा केली , तर सहली साठी एकूण किती फी शाळे कडे जमा झाली ?

9 / 10

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा .

एकमेकांना ……….. केल्याने कोणतीही गोष्ट यशस्वीपणे करता येते .

10 / 10

शिवरायांचे निधन कधी झाले ?

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d