class 5 day 19 QUIZ

Spread the love
12

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV

BRIDGE COURSE class 5 ( day 19)

1 / 10

योग्य चिन्ह वापरा .

तूझ्याकडे किती पेन आहेत

2 / 10

सहलीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास १०००  फी ठरविण्यात आली शाळेतील ४० विद्यार्थ्यानी सहलीची फी जमा केली , तर सहली साठी एकूण किती फी शाळे कडे जमा झाली ?

3 / 10

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा .

शाळेत आपल्याला मुले मुली भेटतात. 

4 / 10

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा .

एकमेकांना ……….. केल्याने कोणतीही गोष्ट यशस्वीपणे करता येते .

5 / 10

………. are interesting animals 

6 / 10

शिवरायांचे निधन कधी झाले ?

7 / 10

सहलीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास ७७५ फी ठरविण्यात आली शाळेतील ४३ विद्यार्थ्यानी सहलीची फी जमा केली , तर सहली साठी एकूण किती फी शाळे कडे जमा झाली ?

8 / 10

complete the sentence.

once upon a time, there was a ….

9 / 10

complete the sentence.

fish are animals that live in …….

10 / 10

शिवरायांच्या सावत्र भावाचे नाव काय होते ?

दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
%d bloggers like this: