download reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only

Spread the love

download reduced syllabDownload reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only

वर्ष २०२१ साठी कमी करण्यात आलेला अभ्यासक्रम इयत्तावर व विषयवार डाउनलोड करा.

मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळेच्या शैक्षणिक वर्ष २०२१  साठी कमी करण्यात आलेला अभ्यासक्रम इयत्तावर व विषयवार डाउनलोड करा.Table Of Contents

वाचा   National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

इयत्ता पहिली

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
गणितडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड
download reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only

class one all subjects in one pdf

इयत्ता दुसरी

ऑनलाइन क्वीज (सेतु अभ्यासक्रम आधारित ) इयत्ता २ री ते ५ वी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
गणितडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉 २री  पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा   

वाचा   डी.एड. कॉलेज बंद? बीएड अभ्यासक्रम आता चार वर्षांचा|Will the D.Ed. colleges close? The BEd course will now last a period of four years, in accordance with educational strategy

 

इयत्ता तिसरी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
परिसर अभ्यासडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉 ३री  पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा    
5th scholarship

download reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only
download reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only

इयत्ता चौथी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
परिसर अभ्यासडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉४ थी  पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा    

वाचा   जागतिक दूरदर्शन दिन|World Television Day: Celebrating a Global Medium

8th scholarship

इयत्ता पाचवी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
परिसर अभ्यास -१डाउनलोड
परिसर अभ्यास -२डाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉५वी पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा   

इयत्ता सहावी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
विज्ञानडाउनलोड
इतिहासडाउनलोड
भूगोलडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

 👉६वी पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा   

इयत्ता सातवी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
विज्ञानडाउनलोड
इतिहासडाउनलोड
भूगोलडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉७वी पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा   

इयत्ता आठवी

मराठीडाउनलोड
उर्दूडाउनलोड
गणितडाउनलोड
इंग्रजीडाउनलोड
विज्ञानडाउनलोड
इतिहासडाउनलोड
भूगोलडाउनलोड
खेळू करू शिकूडाउनलोड
कार्यानुभवडाउनलोड
शारीरिक शिक्षणडाउनलोड

👉पूर्ण विषय एका pdf मध्ये डाउनलोड  करा 

  reduced syllabus for class 1 to 8 , कमी करण्यात आलेला अभ्यासक्रम इयत्तावर व विषयवार डाउनलोड करा. , 2021 साठी कमी करण्यात आलेला अभ्यासक्रम , मराठी माध्यम , उर्दू माध्यम  , प्रथम भाषा मराठी , उर्दू , गणित , परिसर अभ्यास , इतिहास , भूगोल , विज्ञान ,इत्यादि विषयांचे चित्र डाउनलोड करा . 

1 thought on “download reduced syllabus for class 1 to 8 for 2021 only”

Leave a Reply

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d