Interior of Earth quiz in marathi

Spread the love

Interior of Earth quiz in marathi

पृथ्वीचे अंतरंग

72

तुमची क्विझ 10 मिनिटांत पूर्ण करा

अरे रे ! आपली वेळ संपली आहे . 


Created on By adminMV
—Pngtree—quiz sign icon questions_6234109 (1)

Interior of Earth quiz in marathi

विषय ०३ – पृथ्वीचे अंतरंग

प्रश्न मंजुषा

1 / 7

1) खालीलपैकी कोणते घन खडकाने बनलेले आहे?

2 / 7

2)  प्रावरणाने  पृथ्वीचे  _____ व्यापला आहे.

3 / 7

3) पृथ्वीचा सर्वात बाहेरील घन भाग ______ म्हणून ओळखला जातो.

4 / 7

4) पृथ्वीचा सर्वात उष्ण थर कोणता आहे?

5 / 7

5) अस्थिनोस्फियर हा आवरणाचा खालचा भाग आहे.

6 / 7

6) पृथ्वीचा गाभा कश्याने बनले  आहे?

7 / 7

7) प्रावरण  आणि कवच यांच्या सर्वात वरच्या भागाला _______ म्हणतात.

इतर विषयावरील प्रश्नमंजुषा

विषयप्रश्नमंजुषा
सूर्यमालायेथे क्लिक करावे
गुरुत्वाकर्षणयेथे क्लिक करावे
पृथ्वीचा अंतर्भागयेथे क्लिक करावे

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d