practice papers for national talent search 2021

Spread the love

NTS (national talent search examination ) म्हणजेच राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा दर वर्षी डिसेम्बर महिन्या मध्ये आवेदन भरण्यास सुरु होते .परिक्ष दोन स्तरावर होते राज्य व केंद्र स्तर . आवेदन भरण्य करिता राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा चे संकेत स्थळ https://nts.mscescholarshipexam.in/ वर जावून भरू शक

२०१५ -१६ पासून २०२०-२१ पर्यंत च्या प्रश्न पत्रिका खाली देत आहोत .

२०१५-१६ (७ नोव्हेंबर २०१५)national talent search

२०१६-१७ (०६ नोव्हेंबर २०१६)national talent search

२०१७ -१८ (१२ मे २०१७ )national talent search

2018-19( ४ नोव्हेंबर २०१८) national talent search

माध्यम MAT SAT
मराठी डाउनलोड डाउनलोड
उर्दू डाउनलोडडाउनलोड
हिंदी डाउनलोडडाउनलोड
गुजराती डाउनलोडडाउनलोड
इंग्रजी डाउनलोडडाउनलोड
तेलगु डाउनलोडडाउनलोड
कन्नड डाउनलोडडाउनलोड

2019-20 ( १७ नोव्हेंबर २०१९ ) national talent search

माध्यम MAT SAT
मराठी डाउनलोड डाउनलोड
उर्दू डाउनलोडडाउनलोड
हिंदी डाउनलोडडाउनलोड
गुजराती डाउनलोडडाउनलोड
इंग्रजी
तेलगु डाउनलोडडाउनलोड
कन्नड डाउनलोडडाउनलोड

2020-21 ( १३ डिसेम्बर २०२० ) national talent search

माध्यम MAT SAT
मराठी डाउनलोड डाउनलोड
उर्दू डाउनलोडडाउनलोड
हिंदी डाउनलोडडाउनलोड
गुजराती डाउनलोडडाउनलोड
इंग्रजी डाउनलोडडाउनलोड
तेलगु डाउनलोडडाउनलोड
कन्नड डाउनलोडडाउनलोड

national talent search exam info 2021

Categories NTS

Leave a Reply

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d