class 3 day 20 QUIZ

Spread the love

दिवस १९ चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

7

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV

BRIDGE COURSE 2023; WEEKLY TEST 02 CLASS 2

सेतू अभ्यास साप्ताहिक चाचणी क्रमांक ०३

1 / 10

match the rhyming word

sink and ……………

2 / 10

match the rhyming word

snake and ……………

3 / 10

4 / 10

match the rhyming word

mouse and ……………

5 / 10

लगतची मागची व लागतची पुढची संख्या ओळखा .

6 / 10

लगतची मागची व लागतची पुढची संख्या ओळखा .

7 / 10

8 / 10

match the rhyming word

bright and ……………

9 / 10

लगतची मागची व लागतची पुढची संख्या ओळखा .

10 / 10

match the rhyming word

 narrow and ……………

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d