best android apps for 5th scholarship examination (Marathi)

best android apps for 5th scholarship examination (Marathi)

best android apps for 5th scholarship examination (Marathi) शिष्यवृत्ती परीक्षा  एप्रिल २०२१  इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती सरावासाठी साठी महाराष्ट्रातील कृतीशील व तंत्रास्नेही शिक्षकांकडून तयार करण्यात आलेले …

Read more

10 Marathi educational apps for children 2021

10 Marathi educational apps for children 2021

10 Marathi educational apps for children 2021 आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण android मोबाईल चा वापर सरास करत आहोत .व मोबाईल चा वापर शैक्षणिक दृष्ट्या करणे …

Read more

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)