राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा|इ. ८ वी साठी|nmms 2023 hall ticket; download now

nmms 2023 hall ticket; download now

nmms 2023 hall ticket; download now प्रवेश पत्र डाउनलोड करा – आताच (राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) इ. ८ वी साठी …

Read more

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2023-24) apply now

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2023-24) apply now

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2023-24) apply now आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०२३-२४ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचेमार्फत राष्ट्रीय आर्थिक …

Read more

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्याची निवड यादी|National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students Selection List of Students Eligible for Examination Scholarship 2023

National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students Selection List of Students Eligible for Examination Scholarship 2023

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्याची निवड यादी|National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students Selection List of Students Eligible …

Read more

Merit List National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students (NMMS) Examination 2022-23 गुणवत्ता यादी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२२-२३

Merit List National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students (NMMS) Examination 2022-23

Merit List National Scholarship Scheme for Economically Weaker Students (NMMS) Examination 2022-23 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२२-२३ इ.८ वी साठी …

Read more

nmms 2021 selection list Maharashtra

nmms 2021 selection list Maharashtra

nmms 2021 selection list Maharashtra १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आले आहे. NMMS 2020-21 इयत्ता आठवी साठी परीक्षा दिनांक ०६ एप्रिल 20२१ शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21) राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ hall ticket (exam date- 06/04/2021) new प्रवेश …

Read more

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात