class 2 day 19 QUIZ

Spread the love
29

complete your quiz within 5 minutes


Created on By adminMV

BRIDGE COURSE CLASS 2 (day 19)

1 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८१ 

2 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

3 / 10

complete the poem

butterfly butterfly

up …….. , ……….

4 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८७ 

5 / 10

complete the poem

butterfly butterfly

in , …….. , ……….

6 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८८ 

7 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

8 / 10

identify the picture

9 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

 

10 / 10

रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

८३ , …….  ,  ८५

दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
%d bloggers like this: