class 2 day 19 QUIZ

Spread the love
37

complete your quiz within 5 minutes


Created on By adminMV
class 2 bridge course quiz

bridge course 2023; weekly test 01 class 2

1 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८७ 

2 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

 

3 / 10

रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

८३ , …….  ,  ८५

4 / 10

identify the picture

5 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८१ 

6 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

7 / 10

complete the poem

butterfly butterfly

in , …….. , ……….

8 / 10

फळाचे नाव ओळखा 

9 / 10

खाली दिलेल्या संख्या दशक  , एकक स्वरूप ओळखा 

८८ 

10 / 10

complete the poem

butterfly butterfly

up …….. , ……….

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d