class 2 day 20 QUIZ

Spread the love

दिवस १९ चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

9

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV
class 2 bridge course quiz

BRIDGE COURSE class 2 ( day 20)

1 / 10

मोजा ….

2 / 10

९ दशक ९ एकक 

3 / 10

match the pictures with action words.

4 / 10

रिकाम्या जागी आधीची व नंतर ची संख्या ओळखा .

5 / 10

match the pictures with action words.

6 / 10

९ दशक ३ एकक 

7 / 10

match the pictures with action words.

8 / 10

match the pictures with action words.

9 / 10

एक्याणव  

10 / 10

match the pictures with action words.

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d