class 2 day 22 QUIZ

Spread the love

दिवस 20 चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

5

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV
class 2 bridge course quiz

DAY 22 CLASS 2 QUIZ

1 / 10

match the pictures with action words.

2 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

3 / 10

match the pictures with action words.

4 / 10

match the pictures with action words.

5 / 10

match the pictures with action words.

6 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

7 / 10

एक्याणव  

8 / 10

match the pictures with action words.

9 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

10 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d