class 2 day 22 QUIZ

Spread the love

दिवस 20 चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

5

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV

DAY 22 CLASS 2 QUIZ

1 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

2 / 10

एक्याणव  

3 / 10

match the pictures with action words.

4 / 10

match the pictures with action words.

5 / 10

match the pictures with action words.

6 / 10

match the pictures with action words.

7 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

8 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

9 / 10

match the pictures with action words.

10 / 10

दिलेल्या संख्येच्या पुढील / मागील संख्या ओळखा .

दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
%d bloggers like this: