class 3 day 22 QUIZ

Spread the love

दिवस 20 चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

7

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV

DAY 22 CLASS 3 QUIZ

1 / 10

2 / 10

अक्षर जोडून बनवलेला उचित शब्द ओळखा .

3 / 10

चित्र पहा व चव ओळखा

4 / 10

चित्र पहा व चव ओळखा

5 / 10

अक्षर जोडून बनवलेला उचित शब्द ओळखा .

6 / 10

अक्षर जोडून बनवलेला उचित शब्द ओळखा .

7 / 10

match the rhyming word

bright and ……………

8 / 10

मोठी संख्या ओळखा.

9 / 10

10 / 10

लहान संख्या ओळखा .

भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीला सुरुवात 12 डिसेंबर 2023 पासून वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत
भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीला सुरुवात 12 डिसेंबर 2023 पासून वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत