class 4 day 19 QUIZ

Spread the love
16

complete your quiz within 5 minutes


Created on By adminMV

bridge course 2023; weekly test 01 class 4

साप्ताहिक online चाचणी ; सेतू अभ्यास वर्ग ४थी

1 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

फळा

2 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

वही 

3 / 10

६ X २० = ?

4 / 10

चूक की बरोबर ओळखा 

वनस्पति स्वतः चे अन्न स्वतः तयार करतात .

5 / 10

९ द X ३ द = ?

6 / 10

identify the picture

7 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

आजी 

8 / 10

identify the picture

9 / 10

एकवचन , अनेक वचन ओळखा 

मुले 

10 / 10

७ X ३० =?

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d