class 4 day 19 QUIZ

Spread the love
16

complete your quiz within 5 minutes


Created on By adminMV

bridge course 2023; weekly test 01 class 4

साप्ताहिक online चाचणी ; सेतू अभ्यास वर्ग ४थी

1 / 10

९ द X ३ द = ?

2 / 10

identify the picture

3 / 10

चूक की बरोबर ओळखा 

वनस्पति स्वतः चे अन्न स्वतः तयार करतात .

4 / 10

एकवचन , अनेक वचन ओळखा 

मुले 

5 / 10

identify the picture

6 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

वही 

7 / 10

६ X २० = ?

8 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

फळा

9 / 10

स्त्रीलिंग  ,पुल्लिंग ओळखा 

आजी 

10 / 10

७ X ३० =?

भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीला सुरुवात 12 डिसेंबर 2023 पासून वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत
भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीला सुरुवात 12 डिसेंबर 2023 पासून वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत