class 4 day 22 QUIZ

Spread the love

दिवस 20 चे क्वीज सोडविण्या करिता येथे क्लिक करा

6

complete your quiz within 10 minutes


Created on By adminMV

DAY 22 CLASS 4QUIZ

1 / 10

see the picture and match their pairs

2 / 10

एक वही ४८ पाने तर ९ वह्या …. पाने 

3 / 10

see the picture and match their pairs

4 / 10

वरील चित्रा मध्ये नसर्गिक आपत्ति चे प्रकार ओळखा 

5 / 10

कोणत्या ऋतुत थंडी वाजते ?

6 / 10

एका टेम्पो मध्ये ६८ पोती तर ८टेम्पो मध्यव किती ?

7 / 10

एक तास ६० मिनिटे तर ४ तास किती ?

8 / 10

मुख्य ऋतु किती आहेत .

9 / 10

see the picture and match their pairs

10 / 10

चित्र पहा व ओळखा

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d