solar system quiz 01 marathi

Spread the love

solar system quiz 01 marathi

सूर्यमालेवर आधारित प्रश्न मंजुषा क्रमांक ०१

६०% बरोबर उत्तर देवून प्रमाणपत्र प्राप्त करा .

स्पर्धा परीक्षे ल्कारिता उपयुक्त प्रश्न मंजुषा .

280

तुमची क्विझ 10 मिनिटांत पूर्ण करा

अरे रे ! आपली वेळ संपली आहे . 


Created on By adminMV

solar system part 01

सूर्यमाला प्रश्न मंजुषा क्रमांक ०१ 

The number of attempts remaining is 5

1 / 10

1) कोणता ग्रह पृथ्वीचा जुळा म्हणून ओळखला जातो?

2 / 10

2) खालीलपैकी कोणता बाह्य ग्रह आहे?

1) नेपच्यून 2) शनि 3) गुरू 4) युरेनस

3 / 10

3) मंगळ या नावाने ओळखला जातो:

4 / 10

4) सूर्यापासून सर्वात दूर असलेला ग्रह कोणता आहे?

5 / 10

5) सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह कोणता आहे?

6 / 10

6) पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे:

7 / 10

7) खालीलपैकी कोणता आंतरिक ग्रह आहे?

8 / 10

8) सूर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी आणि उष्ण ग्रह कोणता आहे?

9 / 10

9) सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह कोणता आहे?

10 / 10

10) सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे:

प्रश्नमंजुषा मालिके मध्ये स्वागत 

Your score is

सुर्यामालीकेवर आधारित इतर प्रश्न मंजुषा

सूर्यमाला प्रश्नमंजुषा क्रमांक ०२

सूर्यमाला प्रश्नमंजुषा क्रमांक ०३

सूर्यमाला प्रश्नमंजुषा क्रमांक ०४

सूर्यमाला प्रश्नमंजुषा क्रमांक ०५

सूर्यमाला प्रश्नमंजुषा जम्बो प्रश्न मंजुषा

लीडर बोर्ड

User NameDurationScore
Lokesh2 minutes 1 seconds100%
Sachin Panpaliya51 seconds90%
Jay1 minutes 32 seconds70%
Jay Panpaliya1 minutes 39 seconds60%
Shloka1 minutes 34 seconds90%
Guest0 second0%
shloka1 minutes 57 seconds100%
Nik1 minutes 10 seconds80%
SOMU1 minutes 25 seconds80%
Guest0 second0%
Nanda1 minutes 18 seconds10%
Yogesh Ramse1 minutes 8 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Anil58 seconds40%
shina1 minutes 12 seconds20%
Yogesh41 seconds80%
धिरज दत्तात्रय चव्हाण1 minutes 6 seconds80%
सरी55 seconds20%
pp1 minutes 18 seconds40%
Guest0 second0%
Umesh vispute1 minutes 15 seconds60%
Rifat Fatema Sayyed Arshad Ali25 seconds30%
Guest0 second0%
Shri59 seconds60%
.......1 minutes 36 seconds20%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
sandeep1 minutes 49 seconds80%
Yogeshwari vilas shrirame1 minutes 27 seconds50%
Guest0 second0%
Yogeshwari Vilas shrirame2 minutes 9 seconds70%
Yogeshwari Vilas shrirame1 minutes 49 seconds60%
Guest0 second0%
Pratap Sontakke1 minutes 10 seconds60%
Payal2 minutes 33 seconds50%
An2 minutes 43 seconds60%
dipak1 minutes 49 seconds50%
Guest0 second0%
Payal santosh mane34 seconds10%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
OmKar Sachin Mulik1 minutes 33 seconds30%
Pranjal Parshuram Mane1 minutes 48 seconds30%
Pranjal Parshuram Mane34 seconds0%
Manasvi manohar chaugule1 minutes 35 seconds80%
Manasvi manohar chaugule4 minutes 3 seconds60%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Pranjal Parshuram Mane2 minutes 6 seconds50%
Pranjal Parshuram Mane1 minutes 44 seconds40%
Pranjal Parshuram Mane35 seconds0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Mahesh1 minutes 22 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
mkil1 minutes 23 seconds60%
hihih1 minutes 22 seconds10%
Isha1 minutes 11 seconds70%
Isha1 minutes 53 seconds50%
Smita1 minutes 26 seconds70%
Raj kh1 minutes 27 seconds60%
Bb14 seconds0%
Chandrakant mahadu kalbone2 minutes 5 seconds70%
Dhruv Marne3 minutes 6 seconds70%
Nishtha Satish Karle58 seconds20%
Nishtha Satish Karle1 minutes 1 seconds30%
Mayuresh1 minutes 47 seconds90%
Tanveen thange4 minutes 21 seconds20%
Guest0 second0%
Anurag1 minutes 26 seconds70%
Roshani1 minutes 17 seconds60%
Anurag56 seconds40%
Anurag1 minutes 9 seconds60%
Anurag1 minutes 19 seconds50%
Rk2 minutes 33 seconds70%
Anurag3 minutes 70%
Guest0 second0%
A2 minutes 24 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
ukkniinoi21 seconds20%
Sarthak Patil1 minutes 10 seconds60%
XYX1 minutes 15 seconds30%
Laxmi2 minutes 5 seconds80%
Sukanya sanjay patil10 minutes 14 seconds90%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
X1 minutes 45 seconds70%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Rudra2 minutes 7 seconds70%
M k1 minutes 44 seconds70%
Priya31 seconds0%
Kavya1 minutes 41 seconds60%
Vaibhav1 minutes 27 seconds70%
Siddharth Bedase1 minutes 49 seconds60%
Guest0 second0%
Swarali Vishnu kale1 minutes 46 seconds70%
Shravani2 minutes 80%
Ruhi sunil rathod2 minutes 24 seconds50%
Ruhi sunil Rathod3 minutes 10 seconds30%
अतुल1 minutes 24 seconds70%
GA1 minutes 31 seconds60%
Pinky2 minutes 56 seconds40%
Guest0 second0%
avanish1 minutes 9 seconds60%
avanish1 minutes 47 seconds40%
P1 minutes 24 seconds90%
abc1 minutes 38 seconds50%
Guest0 second0%
Pragati1 minutes 38 seconds90%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Dsttaram Maya Waghe2 minutes 18 seconds50%
Pragati Shriram jagtap2 minutes 36 seconds80%
yogesh2 minutes 23 seconds50%
Samrudhi jathar2 minutes 20 seconds50%
Shagufta4 minutes 9 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Sanvi sanjay khale5 minutes 3 seconds70%
Shreya2 minutes 51 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Pranav1 minutes 33 seconds80%
Guest0 second0%
Sumit Arun Folane1 minutes 37 seconds30%
SJ1 minutes 16 seconds0%
Ananya keshao Kolhe1 minutes 11 seconds90%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Keshao Harkuji Kolhe1 minutes 55 seconds80%
द्दज1 minutes 22 seconds60%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Ak1 minutes 1 seconds20%
Barde s.v.1 minutes 50 seconds30%
Guest0 second0%
Anjali58 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Krishna1 minutes 3 seconds90%
Khansa Shaikh56 seconds100%
Nadim shaikh1 minutes 46 seconds80%
Nadim shaikh1 minutes 16 seconds80%
Nadim shaikh1 minutes 47 seconds50%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
AKASH1 minutes 48 seconds50%
Nita Ganpat Vishe6 minutes 2 seconds20%
Guest0 second0%
Mahesh1 minutes 27 seconds60%
Guest0 second0%
Azka3 minutes 34 seconds20%
Siddhi1 minutes 53 seconds70%
Guest0 second0%
Arush1 minutes 47 seconds70%
Guest0 second0%
राम1 minutes 8 seconds70%
Dev1 minutes 39 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Tejaswini Thube1 minutes 21 seconds30%
Sandeep1 minutes 30 seconds60%
Sunita Gajanan Bhuskat1 minutes 44 seconds60%
Samiksha Shraddha4 minutes 37 seconds70%
Samiksha shraddha3 minutes 42 seconds30%
Dahale2 minutes 19 seconds70%
Vedika Sachin Kamerkar1 minutes 24 seconds90%
Anil Kamble2 minutes 1 seconds60%
Rekha43 seconds20%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Vaibhav kailash rathod2 minutes 19 seconds30%
Guest0 second0%
Anurag vinod pawar1 minutes 18 seconds40%
Pratik dipak darshanwad1 minutes 37 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Anurag vinod pawar1 minutes 40 seconds60%
Anurag vinod pawar51 seconds0%
Anurag vinod kumar27 seconds0%
Anurag vinod pawar50 seconds0%
S53 seconds50%
suvarna1 minutes 18 seconds70%
Suvarna1 minutes 42 seconds30%
विक्रम1 minutes 34 seconds80%
Shivams1 minutes 38 seconds20%
Chandani sandip jadhav2 minutes 3 seconds70%
Chandani sandip jadhv2 minutes 53 seconds70%
चग1 minutes 20 seconds20%
Sonam dadan abe1 minutes 11 seconds80%
Sonam dadan abe1 minutes 49 seconds70%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Diksha1 minutes 5 seconds100%
Diksha1 minutes 2 seconds70%
Diksha1 minutes 22 seconds70%
Gopal1 minutes 30 seconds70%
Gopal1 minutes 25 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Sonam dadan abe1 minutes 55 seconds70%
Piyush1 minutes 36 seconds70%
Poonam Baban Ade1 minutes 43 seconds50%
Guest0 second0%
chandani1 minutes 22 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
R51 seconds0%
Guest0 second0%
V1 minutes 28 seconds40%
Guest0 second0%
Vanraj58 seconds30%
Rajanandln gajanan Rathod1 minutes 57 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
ShivAm1 minutes 2 seconds30%
ShivAm1 minutes 12 seconds40%
Guest0 second0%
Omkar jadhav1 minutes 13 seconds100%
H21 seconds10%
Omkar Jadhav2 minutes 1 seconds60%
ZPPS BHATSAWANGI TANDA1 minutes 23 seconds50%
c1 minutes 18 seconds60%
Guest0 second0%
Ketaki Sachin Padave50 seconds60%
Ketaki Sachin Padave1 minutes 33 seconds40%
Shravani prakash gade1 minutes 41 seconds60%
Shravani prakash gade1 minutes 54 seconds60%
Shravani prakash gade1 minutes 43 seconds50%
Akshara Anil Gade1 minutes 48 seconds70%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Raj Khandare1 minutes 7 seconds100%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
sakshi1 minutes 12 seconds50%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
hansika prakash bhovad1 minutes 27 seconds30%
Ketaki1 minutes 5 seconds30%
Ketaki1 minutes 5 seconds30%
Ketaki1 minutes 5 seconds30%
Guest0 second0%
Shrishant khanvilakar2 minutes 34 seconds10%
Guest0 second0%
Tridha1 minutes 12 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Bhargavi bargoda2 minutes 37 seconds70%
Tanmay sagvekar1 minutes 15 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Gauri vijay parab2 minutes 29 seconds80%
Rugved madhukar khanvilkar1 minutes 20 seconds90%
Guest0 second0%
Tanvi Khandare2 minutes 52 seconds60%
Rugved madhukar khanvilkar1 minutes 29 seconds40%
Vedika gavade1 minutes 17 seconds70%
Lokesh2 minutes 37 seconds70%
Guest0 second0%
Rugved madhukar khanvilkar1 minutes 51 seconds50%
Rugved madhukar khanvilkar2 minutes 6 seconds50%
Daksh2 minutes 3 seconds70%
Guest0 second0%
Kaivalya Hatkhamkar1 minutes 19 seconds80%
Vedika pawar1 minutes 28 seconds70%
Vedika gavade1 minutes 80%
Bhargavi baragode2 minutes 25 seconds70%
Suj5 minutes 5 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Sairaj surud ghadashi47 seconds80%
F5d1 minutes 7 seconds40%
Guest0 second0%
Sanskruti Davdas kalambate3 minutes 28 seconds80%
Tridha51 seconds100%
Tridha1 minutes 2 seconds90%
Tridha1 minutes 4 seconds70%
Tridha1 minutes 46 seconds50%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Gauri rajendra kalambate1 minutes 56 seconds50%
तिर्था सागर कळंबटे3 minutes 4 seconds50%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
तिर्था सागर कळंबटे2 minutes 15 seconds60%
Vaidehi ajit gawade3 minutes 45 seconds0%
Guest0 second0%
Atharv kelkar2 minutes 41 seconds90%
V. R. D2 minutes 25 seconds80%
Shreya santosh pangarkar1 minutes 14 seconds70%
Vaidehi3 minutes 17 seconds80%
Shreya Santosh pangarkar1 minutes 50 seconds70%
Shreya santosh angarkar1 minutes 30 seconds50%
Guest0 second0%
Meet Santosh Karambele55 seconds70%
S.V.TENDULKAR2 minutes 30 seconds50%
Prasad anil panchal2 minutes 24 seconds50%
Sanskruti Devdas Kalambate4 minutes 19 seconds50%
Atharv2 minutes 10 seconds50%
Shreya Santosh pangarkar1 minutes 52 seconds60%
Mahesh gurav1 minutes 19 seconds20%
अंतरा1 minutes 40 seconds80%
अंतरा1 minutes 53 seconds10%
Lokesh51 seconds100%
Gaurav surve1 minutes 1 seconds60%
Guest0 second0%
Gaurav surve1 minutes 40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Lokesh1 minutes 11 seconds70%
Guest0 second0%
Nishad amol padhye1 minutes 49 seconds100%
Guest0 second0%
Pradnya Khandare59 seconds90%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Durvesh Dilip Khakam2 minutes 34 seconds80%
Guest0 second0%
Raj Khandare2 minutes 14 seconds70%
Raj Khandare1 minutes 23 seconds70%
Guest0 second0%
Om Mohan padave2 minutes 26 seconds40%
अनिष्का1 minutes 29 seconds100%
Siddharth santosh amane2 minutes 37 seconds90%
Gauri rajendra kalambate2 minutes 57 seconds70%
Soham surendra gavade1 minutes 5 seconds70%
Soham surendra gavade59 seconds50%
Soham surendra gavade1 minutes 7 seconds100%
Soham Surendra gavade1 minutes 50 seconds40%
Komal Uday pandit1 minutes 22 seconds80%
Gauri1 minutes 43 seconds90%
Gaurav surve1 minutes 39 seconds30%
Guest0 second0%
Meet Santosh Karambele1 minutes 24 seconds80%
Meet Santosh Karambele1 minutes 51 seconds60%
Rohan2 minutes 30 seconds50%
Shreya1 minutes 51 seconds60%
Guest0 second0%
Shreya santosh pangarkar1 minutes 47 seconds50%
Guest0 second0%
Durva Bhalachandra Bodas2 minutes 36 seconds70%
Durva Bhalachandra Bodas1 minutes 22 seconds20%
Swarit liladhar joshi40 seconds80%
Swarit liladhar joshi52 seconds80%
Swarit liladhar joshi53 seconds80%
Swarit liladhar joshi1 minutes 15 seconds70%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Ganesh rajendra kalambate2 minutes 44 seconds90%
Naitik kalambate1 minutes 26 seconds80%
Naitik kalambate2 minutes 40 seconds70%
Radhey Mestry1 minutes 26 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Gauri vijay parab1 minutes 8 seconds90%
Gauri2 minutes 37 seconds50%
Simran Rakesh Joshi1 minutes 41 seconds90%
Shivem padave2 minutes 12 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Soham surendra gavade1 minutes 46 seconds20%
Mahi2 minutes 1 seconds100%
C1 minutes 16 seconds60%
Guest0 second0%
Om padave2 minutes 30 seconds40%
Tamanna hanif pawaskar44 seconds50%
Guest0 second0%
Tamanna hanif pawaskar50 seconds90%
Tamanna53 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
स्वरीत2 minutes 12 seconds50%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Pushkar Mathkar3 minutes 1 seconds40%
Guest0 second0%
Arya1 minutes 29 seconds30%
Gauri5 minutes 39 seconds70%
Guest2 minutes 4 seconds50%
Guest0 second0%
निषाद अमोल पाध्ये5 minutes 21 seconds70%
Guest0 second0%
वेंदात विजय नेवरेकर6 minutes 7 seconds40%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Siddharth amane1 minutes 58 seconds90%
Siddharth amane4 minutes 17 seconds50%
srushti sanjay Kamble1 minutes 37 seconds70%
srushti sanjay Kamble1 minutes 6 seconds30%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Raj Khandare1 minutes 14 seconds100%
Raj Khandare1 minutes 14 seconds90%
Raj Khandare1 minutes 8 seconds90%
Raj Khandare1 minutes 36 seconds90%
Guest0 second0%
Raj Khandare2 minutes 43 seconds50%
Suhas1 minutes 59 seconds80%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
माधवी लवू साळुंके2 minutes 28 seconds70%
Gd1 minutes 49 seconds70%
Guest0 second0%
Guest0 second0%
adminMV1 minutes 6 seconds100%

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात