National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

Spread the love

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१

वाचा   Periodic Assessment Test (PAT) Purpose Uses Advantages in marathi

hall ticket (exam date- 06/04/2021) new

प्रवेश पत्र

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१

nmms परीक्षा दिनांक बदला बाबत ..new

आयोगाच्या दिनांक 12 मार्च 2021 रोजीच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार प्रस्तुत “राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020” रविवार दिनांक 21 मार्च 2021 रोजी एकूण 37 जिल्हा केंद्रावरील 761 परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे त्यामुळे “राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा” (NMMS) 2020-21 इयत्ता आठवी साठी परीक्षा दिनांक 21 मार्च 2021 ऐवजी दिनांक 6 एप्रिल 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे,https://nmms.mscescholarshipexam.in//

वाचा   google classroom prashikshan 2021
National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

फॉर्म कसे भरावे

press notedownload
माहिती पत्रक download
शाळा नोंदणी Click here
शाळा लॉगइन Click here
शाळा नोंदणी (सूचना ) Click here

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा  (NMMS) २०२०-२१ 

इ. ८ वी साठी शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचेआवेदनपत्र भरण्यासाठी उपलब्द करून देण्यात आलेले आहे.

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)
National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)
National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)
National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

3 thoughts on “National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)”

Leave a Reply

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d