Class 5th and 8th Scholarship Examination 2021 Online Application Filling Schedule Announced

Spread the love

Class 5th and 8th Scholarship Examination 2021 Online Application Filling Schedule Announced

महाराष्ट राज्य परीक्षा परिषद मार्फत घेण्यात येणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा , इयत्ता ५ वी व ८ वी दिनांक २५ एप्रिल २०२१ रोजी होणार आहे 

वाचा   download interim answer key for 5th and 8th scholarship exam 2023 with objection procedure

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा online आवेदन भरण्याचे वेळापत्रक 

https://www.mscepuppss.in/#

वेळापत्रक खालील प्रमाणे असेल 

शाळा नोंदणी व शाळा माहिती प्रपत्र भाराने करिता सूचना  👉डाऊनलोड

आवेदन भरण्याची सुरुवात दिनक ०९ /०३/२०२१ ते २१/०३/२०२१ असेल . 

२१ /०३/२०२१ नंतर आपल्याला आवेदन  भरता येणार नाही .

Class 5th and 8th Scholarship Examination 2021 Online Application Filling Schedule Announced
Class 5th and 8th Scholarship Examination 2021 Online Application Filling Schedule Announced

शाळा नोंदणी करिता येथे क्लिक करावे 

शाळा लॉगीन करण्या करिता येथे क्लिक करावे 

  • अधिसूचना २०२१  डाऊनलोड करण्या करिता येथे क्लिक करावे .   डाऊनलोड 
  • शाळा माहिती पत्र २०२१  डाऊनलोड करण्या करिता येथे क्लिक करावे .   डाऊनलोड 
  • विद्यार्थी आवेदन पत्र इयत्ता ५ वी  २०२१  डाऊनलोड करण्या करिता येथे क्लिक करावे .   डाऊनलोड 
  • विद्यार्थी आवेदन पत्र इयत्ता ८ वी  २०२१  डाऊनलोड करण्या करिता येथे क्लिक करावे .   डाऊनलोड 
  • २०१८ व २०१९ चे प्रश्न पत्रिका (उत्तर पत्रिका सह ) इयत्ता ५ वी , ८ वी डाऊनलोड करण्याकरिता येथे क्लिक करा 

2 thoughts on “Class 5th and 8th Scholarship Examination 2021 Online Application Filling Schedule Announced”

Leave a Reply

वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
वर्ग 5 आणि 8 नवीन मूल्यमापन पद्धत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) विनम्र अभिवादन (banners) महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो? इतिहास आणि महत्त्व जागतिक मृदा दिनाचा परिचय विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती (चॅटबॉट)
%d