download interim answer key for 5th and 8th scholarship exam 2023 with objection procedure

Spread the love

download interim answer key for 5th and 8th scholarship exam 2023 with objection procedure

आक्षेप प्रक्रियेसह 5 वी आणि 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2023 साठी अंतरिम उत्तर की डाउनलोड करा

रविवार दि. १२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची परिषदेच्या www.mscepune.in व https://www.mscepuppss.in या संकेतस्थळावर या परीक्षेचे परीक्षार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक, पालक, शाळा आणि क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

वाचा   paper 01 class 5 guess answer sheet 2023

अंतरिम उत्तरसूचीवरील आक्षेप नोंदविण्याची कार्यपध्दती :-

१) सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन स्वरूपात करता येईल..

२) सदर ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये Objection on Question Paper & Interim Answer Key या हेडिंगखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

३) त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दिनांक १७/०२/२०२३ ते २३/०२/२०२३ रोजीपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

वाचा   इयत्ता ५वी व ८वी शिष्यवृत्ती प्रवेश पत्र डाउनलोड करा व सूचना पहा |Download Class 5th & 8th Scholarship Admit Card and Check Instructions

४) दि. २३/०२/२०२३ नंतर त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

(५) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलव्दारे ) प्राप्त त्रुटी / आक्षेपाबाबतच्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही.

६) उपरोक्तनुसार विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही.

७) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिध्द करण्यात येईल.

वाचा   best android apps for 5th scholarship examination (URDU)

ऑनलाईन आवेदनपत्र व शाळा माहिती प्रपत्रातील माहितीत दुरुस्ती करणेकरीताची कार्यपध्दती :- १) विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात ( विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक १७/०२/२०२३ ते २३/०२/२०२३ रोजीपर्यंत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

२) सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

download antrim answer key for 5th and 8th scholarship exam 2021

१२ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५वी व ८वी ची अंतरिम उत्तर सूची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे मार्फत जाहीर करण्यात आलेली आहे .

अंतरिम उत्तर सूची वर आपले आक्षेप असल्यास काय करावे जाणून घ्या येथे

interim answer key 2023

Marathi medium

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

Urdu medium

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

English medium

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

semi English (Marathi)

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

अंतरिम उत्तर सूची वर आपले आक्षेप असल्यास काय करावे जाणून घ्या येथे

semi English (Urdu)

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

hindi/gujrathi/telugu/kannad

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

semi english hindi/gujrathi/telugu/kannad

paper 1paper 2
5thlanguage -mathEnglish-i.t.
8th language -math English-i.t.

1 thought on “download interim answer key for 5th and 8th scholarship exam 2023 with objection procedure”

Leave a Reply

दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
%d bloggers like this: