kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

Spread the love

कार्तिकी एकादशी 2023; शुभेच्छा संदेश आणि कोट्स बॅनर|kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा संदेशांमध्ये आपले स्वागत आहे! आपल्याला आपल्या भाषेतील शुभेछा संदेशांची गरज असेल त्यामुळे आपल्याला मराठीतील शुभेछा संदेश तयार केले आहेत. या संदेशांच्या माध्यमातून आपले प्रियजनांना कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा द्या आणि त्यांच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि शांती येईल हीच कामना करा. हे संदेश वाचून त्यांच्या हृदयाला आनंद आणि संतोष वाटेल असे आम्हाला आशा आहे.

कार्तिकी एकादशीच्या पवित्र दिवशी, विठ्ठलाच्या प्रेमाच्या आंचलात उमटणारे आपले जीवन सदैव समृद्ध आणि पूर्णतेचं यशस्वी असो हीच ईश्वराची कृपा आपल्यावर असो हीच आमची आशा आहे. त्यातूनच आपल्याला आपल्या प्रियजनांसमोर जोडणारे आणि त्यांच्याशी समृद्ध आणि प्रेमभर वातावरण वाढवणारे आपले जीवन विशेष व्हावे हीच आपली आशा आहे. त्यातूनच आपले प्रियजन सुखी

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

25 Kartiki Ekadashi wishing messages in Marathi:

कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! पांढरपूरच्या वारकरीच्या पावलांची विजय होवोत अशी आशा करतो.

वारीला जातानांतर देणार्या कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठोबाच्या कृपेने आपले सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत अशी कामना करतो.

कार्तिकी एकादशीला विठोबाच्या पावलांचा वारकरीचा सण आपल्याला सुख, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो हीच ईश्वराची कृपा आशा करतो.

कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या पावलांनी पूर्ण केलेल्या सर्व मनोकामना तुमच्या जीवनात साकार होवोत अशी शुभेच्छा!

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

पांढरपूरकरा माझा विठ्ठला, कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्या आयुष्यात सदैव आनंद, समृद्धी आणि शांती असोत अशी कामना करतो.

वारकरीच्या पावलांच्या यात्रेची मान्यता तुमच्या जीवनात उमजावे हीच आशा करतो. कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

विठ्ठलाच्या वारकरीला जातानांतर देणार्या कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपलं आयुष्य सुखाचं, आरोग्याचं आणि धनवान असो हीच ईश्वराची कृपा करो.

कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या पावलांनी आपल्या घरात सुख, शांती आणि प्रेम घेऊन येईल हीच आशा करतो. हार्दिक शुभेच्छा!

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाच्या वारकरीचा पुण्यांक येऊन आपल्या जीवनात समृद्धी आणि खुशी येवो हीच ईश्वराची आशीर्वाद असो ही विनंती करतो.

पांढरपूरकरा माझा विठ्ठला, कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा! तुमच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि आनंद येवोत हीच ईश्वराची आशीर्वाद असो हीच कामना करतो.

विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या वारकरीला जातानांतर देणार्या कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या कृपेने आपलं आयुष्य सुखाचं आणि समृद्धीचं वाटतंय असो हीच विश्वास आहे.

कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या घरात प्रेम आणि आनंद येऊन जावे हीच ईश्वराची विनंती.

कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या जीवनात खुशी, समृद्धी आणि आरोग्य येईल हीच आशा करतो. हार्दिक शुभेच्छा!

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या जीवनात प्रेम, समृद्धी आणि शांती येऊन जावे हीच विनंती.

वारीला जातानांतर देणार्या कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या आयुष्यात सदैव सुखाचं, समृद्धीचं आणि आरोग्याचं वाटतंय असो ही ईश्वराची कृपा आशा करतो.

वारकरीच्या पावलांच्या यात्रेला सहभागी होण्याची मान्यता तुमच्या जीवनात सुख, आनंद आणि शांती येवोत हीच विनंती. कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या जीवनात प्रेम, समृद्धी आणि शांती घेऊन येईल हीच आशा करतो. हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाच्या वारकरीचा पुण्यांक येऊन तुमच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि आनंद येईल हीच विश्वास आहे. हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या पावलांनी आपल्या घरात सुख, आनंद आणि खुशी येईल हीच विनंती.

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

पांढरपूरच्या वारकरीच्या पावलांनी तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आरोग्य येईल हीच आशा करतो. कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाच्या वारकरीला जातानांतर देणार्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या कृपेने आपल्या आयुष्यात प्रेम, समृद्धी आणि शांती येईल हीच कामना करतो.

विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि आनंद येईल हीच विनंती. कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या घरात सुख, समृद्धी आणि आनंद येईल हीच विनंती.

कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या पावलांनी आपल्या जीवनात प्रेम, समृद्धी आणि शांती घेऊन येईल हीच आशा करतो. हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा! विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या जीवनात प्रेम, समृद्धी आणि शांती येऊन जावे हीच विनंती.

kartiki ekadashi 2023; wishing messages and quotes banner in marathi

वाचा   why Hindi day celebrated on 14 September

इतर शुभेछा संदेश संग्रह

1 जुलै 2023 वेतनवाढ दिनाच्या मराठीत शुभेच्छा

मातृ दिन २०२३इतिहास, महत्त्व, कोट्स आणि शुभेच्छा

वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी ५० मनःपूर्वक धन्यवाद संदेश

50 good night sandesh marathi madhye

100 good morning sandesh for sharing in marathi

motivational quotes in marathi

 अभिनंदन शुभेच्छा संदेश

प्रेरणादायी विचार

25 happy birthday wish to boss/saheb in marathi

वाचा   जागतिक महासागर दिवस कोट्स आणि विचार|World Oceans Day Quotes and Thoughts: Celebrating Our Marine Treasures

आई पत्नी बहिणीसाठी शुभेच्छा संदेश आणि बॅनर

मध्यान भोजन कैलकुलेटर 2023(रोजचे धान्य व धान्यादी मालाचे प्रमाण काढण्याकरीता उपयुक्त)

Kartiki Ekadashi Quotes inmarathi| कार्तिकी एकादशीचे quotes

“कार्तिकी एकादशीनिमित्त समग्र संसारी विठ्ठलाच्या जीवनात प्रवेशाची आपली आत्मिक गरज असो.” – संत ज्ञानेश्वर

“विठ्ठलाच्या द्वारी तळे हातच ठेवून तुमच्या आयुष्यात सदैव प्रेम, शांती आणि समृद्धी येईल.” – संत नामदेव

“कार्तिकी एकादशीतील पावलांनी तुमच्या आत्म्यात अध्यात्मिक सुधारणा करावी, ज्ञानाची दिशा देणारी आणि सुखाचे उत्कर्ष करणारी आपली भक्ती वाढवावी.” – संत तुकाराम

“विठ्ठलाच्या भक्तीने तुमचे जीवन अपूर्ण व्हावे, तुमच्या आत्म्यात प्रेमाचे प्रकाश उदयाला लागावे.” – संत नामदेव

“विठ्ठलाच्या वारकरीला सादर होऊन जाणार्या कार्तिकी एकादशीच्या अवसराला तुमच्या आत्म्यात भक्तीची उष्णता जागेल.” – संत ज्ञानेश्वर

“कार्तिकी एकादशीच्या विठ्ठलाच्या पावलांनी तुमच्या आत्म्यात श्रद्धा आणि आत्मविश्वास जागेल, आणि तुमच्या जीवनात विजय येईल.” – संत तुकाराम

“कार्तिकी एकादशीच्या पवित्र दिवशी विठ्ठलाच्या चरणी तुमचे जीवन सुंदर आणि पूर्ण व्हावे, सर्वांगी आनंदमय होईल हीच विश्वास धरा.” – संत ज्ञानेश्वर

अनमोल वचन

यशाबद्दल 50+ मराठी सुविचार संग्रह

वाचा   World Humanitarian Day Importance Wishes Quotes and Motivational Messages

स्वामी विवेकानंद: प्रेरणादायक शिक्षा और प्रेरक अनमोल वचन

विश्व परिवार दिवस|

मदर्स डे शुभकामनाएं

International Nurses Day

भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

Celebrating Science

world teachers day celebrated on 5th October

महावीर जयंती बधाई संदेश

Holi Wishes to Your Loved Ones

International Women’s Day Quotes and Posters

Leave a Reply

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात