भारतीय राज्यघटनेतील शैक्षणिक तरतुदी|[download pdf] Education Provisions in the Constitution of India: A Comprehensive Overview

Spread the love

“Education Provisions in the Constitution of India: A Comprehensive Overview”

भारतीय राज्यघटनेतील (सुधारित केल्याप्रमाणे) शैक्षणिक तरतुदींशी संबंधित २५ बहु-निवडक प्रश्न (MCQ) येथे आहेत:

अचूक उत्तरे व pdf सर्वात शेवटी दिलेले अआहे. केंद्रप्रमुख भरती 2023|maha Kendra Pramukh Bharti 2023 apply with direct link

 1. भारतीय राज्यघटनेचा कोणता कलम शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे?
  a) कलम २१
  b) अनुच्छेद २६
  c) कलम ३२
  d) कलम ४५
 2. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21A मध्ये खालील गोष्टींची तरतूद आहे:
  a) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
  b) शिक्षणाचा अधिकार
  c) जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण
  d) समानतेचा अधिकार
 3. शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा येथे लागू करण्यात आला:
  a) १९५०
  b) १९७६
  c) २००२
  d) २००९
 4. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या संवर्धनासाठी कोणत्या लेखाची तरतूद आहे?
  a) कलम १५
  b) कलम २९
  c) कलम ४६
  d) कलम २१
 5. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात तुम्हाला शिक्षणाशी संबंधित तरतुदी सापडतील?
  a) भाग I
  b) भाग III
  c) भाग IV
  d) भाग VI
 6. कोणता कलम धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि प्रशासनाच्या अधिकाराची हमी देतो?
  a) कलम २९
  b) कलम ३०
  c) कलम ३१
  d) कलम ३२
 7. भारतीय राज्यघटना खालील वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करते:
  a) 3 आणि 8 वर्षे
  b) 6 आणि 14 वर्षे
  c) 12 आणि 18 वर्षे
  d) 16 आणि 21 वर्षे
 8. कोणता कलम शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन करण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करतो?
  a) कलम २१
  b) अनुच्छेद २६
  c) कलम २९
  d) कलम ३०
 9. नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) ची स्थापना राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार करण्यात आली?
  a) कलम २१
  b) अनुच्छेद २६
  c) कलम २९
  dd) कलम ३०
 10. घटनेतील कोणत्या दुरुस्तीने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला?
  a) ४२वी दुरुस्ती
  b) 86 वी घटनादुरुस्ती
  c) ९२वी दुरुस्ती
  d) ९७ वी घटनादुरुस्ती
 11. शिक्षणाच्या अधिकारावर कलम 21A जोडणारी घटनादुरुस्ती वर्षात पास झाली:
  a) १९५०
  b) १९७६
  c) २००२
  d) २००९
 12. राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदात शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करण्याची तरतूद आहे?
  a) कलम १५
  b) कलम 19
  c) कलम २१
  d) कलम २५
 13. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात शिक्षणाशी संबंधित राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत?
  a) भाग II
  b) भाग III
  c) भाग IV
  b) भाग V
 14. राज्यघटनेचे कलम 45 खालील वयोगटापर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचे निर्देश देते:
  a) 6 वर्षे
  b) 10 वर्षे
  c) 14 वर्षे
  d) 18 वर्षे
 15. राज्यघटनेचा कोणता कलम सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्याला देतो?
  a) कलम १५
  b) कलम 19
  c) कलम २१
  d) लेख 26
 16. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी जागांचे आरक्षण प्रदान करतो:
  a) सरकारी नोकऱ्या
  b) खाजगी शैक्षणिक संस्था
  c) उच्च शिक्षण संस्था
  d) न्यायव्यवस्था
 17. घटनेचे कलम 350A खालील गोष्टींशी संबंधित आहे:
  a) मातृभाषेतील शिक्षणाचा अधिकार
  b) अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी विशेष तरतुदी
  c) मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सुविधा
  d) हिंदी भाषेचा प्रचार
 18. कोणता कलम 14 वर्षे वयापर्यंत प्रत्येक नागरिकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याच्या अधिकाराची हमी देतो?
  a) अनुच्छेद 21A
  b) अनुच्छेद 26A
  c) कलम 29A
  ड) कलम 45A
 19. राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाने शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांची देखभाल करण्याचा अधिकार राज्याला दिला आहे?
  a) कलम २१
  b) अनुच्छेद २६
  c) कलम २९
  d) कलम ३०
 20. सर्व शिक्षा अभियान (SSA) हा एक सरकारी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश आहे:
  a) प्रौढ शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे
  b) बालमजुरी कमी करणे
  c) सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करणे
  d) उच्च शिक्षण सुविधा सुधारणे
 21. घटनेचा अनुच्छेद 51A खालील गोष्टींशी संबंधित आहे:
  a) पर्यावरणाचे संरक्षण
  b) नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये
  c) शैक्षणिक संस्थांचा प्रचार
  d) राष्ट्रपतींचे अधिकार
 22. राज्यघटनेतील कोणते कलम कोणत्याही धोकादायक व्यवसायात मुलांचे शोषण करण्यास प्रतिबंधित करते?
  a) कलम २३
  b) कलम २४
  c) कलम २५
  d) कलम २६
 23. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 प्रतिबंधित करतो:
  a) शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभाव
  b) सर्व मुलांसाठी सक्तीचे शिक्षण
  c) बालकामगारांचा रोजगार
  ड) शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा
 24. राज्यघटनेचा कोणता कलम सार्वजनिक सुव्यवस्था, शालीनता किंवा नैतिकतेच्या हितासाठी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर वाजवी निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो?
  a) कलम १९(१)(अ)
  b) कलम 19(1)(b)
  c) कलम 19(1)(c)
  d) कलम १९(१)(जी)
 25. राज्यघटनेतील कोणत्या दुरुस्तीने शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला?
  a) ४२वी दुरुस्ती
  b) ४४वी घटनादुरुस्ती
  c) ८६वी घटनादुरुस्ती
  d) ९२वी दुरुस्ती
वाचा   संगणक वापराविषयीचे ज्ञान|केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३|Computer Literacy: Test Your Knowledge with quiz in marathi

हे ही पहा …

download pdf

अचूक उत्तरे

 1. d) कलम 45
 2. b) शिक्षणाचा अधिकार
 3. d) 2009
 4. c) कलम 46
 5. c) भाग IV
 6. b) कलम 30
 7. b) 6 आणि 14 वर्षे
 8. d) कलम 30
 9. c) कलम 29
 10. b) 86 वी घटनादुरुस्ती
 11. d) 2009
 12. a) कलम 15
 13. c) भाग IV
 14. c) 14 वर्षे
 15. a) कलम 15
 16. b) खाजगी शैक्षणिक संस्था
 17. c) मातृभाषेतील शिक्षणाच्या सुविधा
 18. a) कलम 21A
 19. d) कलम 30
 20. c) सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करणे
 21. b) नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये
 22. b) कलम 24
 23. a) शैक्षणिक संस्थांमधील भेदभाव
 24. c) कलम 19(1)(c)
 25. c) 86 वी घटनादुरुस्ती
वाचा   quiz;EFLU, MPSP,SCERT  Work in the field of education 

ही उत्तरे सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. कृपया लक्षात घ्या की घटनेत अलीकडील काही सुधारणा किंवा बदल झाले असल्यास, उत्तरे त्यानुसार अपडेट करणे आवश्यक असू शकते.

आपल्या सूचना कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi हनुमान जयंतीनिमित्त विशेष संदेश| भावनिक शुभ रात्री कोट्स(संदेश ) प्रवेश पत्र डाउनलोड करा nmms 2023 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ डिसेंबर च्या शेवट च्या आठवड्यात